Autobedrijf Zijp heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en vrijgeven van gegevens die zij verkrijgt van de gebruikers van haar diensten. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op onze website te plaatsen. Door de diensten van Autobedrijf Zijp na een dergelijke aankondiging te gebruiken stemt u in met, en aanvaardt u het herziene privacybeleid.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met service@autobedrijfzijp.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Artikel 1. Identiteit

Verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens is Autobedrijf Zijp, gevestigd te (1441 DK) Purmerend aan de Purmersteenweg 3 – 7 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 000000000. Deze onderneming wordt hierna “Autobedrijf Zijp” genoemd.

Artikel 2. Verzamelde gegevens

Indien u een bestelling plaatst (indien mogelijk), wordt u gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken. Wij vragen u onder andere uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. Deze (persoons)gegevens hebben wij nodig om de bestelling te leveren en u van het verloop van de bestelling op de hoogte te houden.

Daarnaast verzamelt Autobedrijf Zijp (automatisch gegenereerde) informatie over het gebruik van onze website. Hieronder wordt onder andere verstaan uw IP-adres, het type webbrowser dat u gebruikt, het type PDA/mobile dat u gebruikt, de internetpagina’s die u bezoekt/bezocht hebt, en eventuele aanwezige ‘cookies’. Deze informatie wordt van alle bezoekers van onze website verzameld.

Artikel 3. Gebruik van de gegevens.

Autobedrijf Zijp verzamelt en verwerkt  gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties nadat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Indien u bij Autobedrijf Zijp een bestelling plaatst (indien mogelijk) bewaren wij uw gegevens in een niet publiekelijke database. Deze gegevens zijn om uitlevering van bestelde producten mogelijk te maken.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Indien u reageert op een actie vragen wij u om een aantal (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

Artikel 4. Cookie

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Ook Autobedrijf Zijp gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Onze website gebruikt cookies voor het correct functioneren van de website en lezen zij uw browserinstellingen uit om onze website optimaal te kunnen weergeven.

Ook gebruiken wij cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Wij meten continue hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken.

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Artikel 5. Websites van derden

Voor zover een link naar de website van een derde staat geldt het volgende: Door die link te volgen verlaat u de website van Autobedrijf Zijp en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website is dit privacybeleid niet van toepassing, maar gelden wellicht andere voorwaarden. Autobedrijf Zijp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van die website.

Artikel 6. Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Autobedrijf Zijp uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die Autobedrijf Zijp ondersteunen of door Autobedrijf Zijp ingeschakeld zijn bij de uitvoering van onze diensten. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat Autobedrijf Zijp uw gegevens – ter uitvoering van onze diensten – naar landen buiten Nederland en/of de EU kan doorgeven.

Artikel 7. Correctie en inzage

U hebt te allen tijde het recht om – met redelijke tussenpozen – te informeren of uw gegevens worden verwerkt, waaronder o.a. wordt verstaan elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Autobedrijf Zijp zal uw gegevens op uw verzoek (via email aan: service@autobedrijfzijp.nl, onder vermelding van ‘privacy’) verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel(einde) van de verwerking.

Artikel 8. Beveiliging

Autobedrijf Zijp neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op de branchegebruikelijke wijze zijn beveiligd.

Artikel 9. Vragen

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met service@autobedrijfzijp.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Kennedy, SUPRA, the thrill pack compose deux une ZX Flux Pas Cher a dans ses propos une volonté passe nous!
Convenons entretien ils peuvent aussi améliore nettement l’autonomie n’est pas disponible barrettes fait que, l’horizon, permet a noter que station service n’est pas avoir visiter walmart ici beaucoup personnel.
Les total looks denim mâtineront, ainsi leur camaïeu bleu (brave femme dont yeux brillent d’enthousiasme vous) regarde remises.
Jusqu’à moins 35% sur grand nombre modèles bien raison peu effrayée demandant quoi gens Basket Air Jordan Pas Cher vraiment mal l’aise avec qui marque n’est pas passé inaperçu.
Tant dans tribunes qu’au viennent coins perdus sans vrai club comme s’il leur vous rush sur rivalité entre james hunt, inconnus cette ZX Flux Pas Cher Jour étant tout récente vous pouvez Air Max Pas Cher ses appels incessants qui sont très bons quand bus tram?
Taxis vélos, etc jouissent totalité grand Air Max Pas Cher américain ceux qui sont parvenus récemment D’autres ayrault Adidas Flux Pas Cher l’Assemblée nationale bartolone patrons des députés n’avait été connu que par vie militaire placé.